Qui Som
Som una escola de titularitat pública del Departament d’Ensenyament, catalana, pluralista, no discriminatòria, integradora, laica i solidària. El desplegament dels objectius i continguts de les àrees del currículum tenen la finalitat de desenvolupar les competències bàsiques en els nostres alumnes per assolir al final de la primària els objectius marcats pel Departament d’Ensenyament.

Segons el nostre projecte lingüístic, la llengua catalana és la llengua vehicular i d’aprenentatge i s’empra en totes les activitats internes i externes de la comunitat educativa.

La llengua oral es treballa de manera molt àmplia a l’educació infantil o gaudeixen d’ una immersió lingüística plena. A l’educació primària, la llengua d’aprenentatge és el català, en la qual s’imparteixen totes les àrees excepte el castellà i l’anglès.

L’aprenentatge de la llengua anglesa s’inicia al primer cicle d’educació primària, prioritzant la llengua oral.