Servei de MenjadorL’escola disposa de Menjador Escolar amb servei de càtering. El poden utilitzar tots els alumnes tant de manera fixa com esporàdica. El preu del mateix s’informa a començament de cada curs. L‘import del menjador es paga via domiciliació bancària el dia 15 de cada mes. Per fer ús del servei esporàdicament es compren uns tiquets. El pares han de signar un document on consten els dies que el seu fill/a farà ús del menjador i el dia que es farà el cobrament del seu compte bancari.Els avisos (tant per inscriure com per esborrar) es fan directament al despatx del menjador o, en casos especials, per telèfon sempre abans de les 9’30h del matí. Si ho comuniques després d’aquesta hora, no serà possible atendre la teva demanda. Mai es comuniquen per altres vies. Tots els alumnes que es queden a dinar de manera fixa a l’escola han de portar obligatòriament una bata (infantil) i els estris necessaris per rentar-se les dents, ja que la higiene bucal és obligatòria.En acabar de dinar els petits fan la migdiada, els de I3 de manera obligatòria i opcional pels de I4 i els de I5. Les famílies i alumnes que fan ús del Menjador Escolar han de complir les Normes de Funcionament. En cas contrari, es comunicarà a la família i no el podran utilitzar.