Festes i Tradicions


Celebrem les festes a l’escola amb l’objectiu d’integrar els i les alumnes en el seu entorn més proper i normalitzar les seves conductes i la integració en la nostra cultura.    Al llarg del curs treballem els següents objectius:

Partint d’aquest plantejament durant el curs escolar es porta a terme un projecte d’escola, dins el marc curricular, que facilita la participació d’alumnes en la celebració de les festes, seguint una mateixa línia de treball educatiu amb els nens i nenes al llarg dels diferents cicles i nivells.

Aquest projecte promou les competències transversals, més concretament la competència artística i cultural i la competència comunicativa i les competències de conviure i habitar el món (competència social i ciutadana, competència en el coneixement i la interacció amb el món físic).

Al llarg del curs es treballen i s’avaluen els objectius continguts i activitats corresponents a cadascuna de les festes tradicionals. Com escola que som, treballem el costumari propi i els cicles naturals, intentant fugir de la celebració comercial i consumista en què han derivat les nostres festes i tradicions i donar sentit a la celebració (l’origen i el perquè, temporalització, etc...)

 

 

• Experimentar i/o conèixer els elements més significatius de cada festa

• Millorar les interaccions comunicatives ampliant el vocabulari

• Experimentar i/o exercitar destreses manuals

• Gaudir de la celebració de les festes tradicionals a l’escola

• Mantenir una actitud adient a l’activitat proposada

• Participar en les activitats que s’organitzen (a l’aula i a l’escola)

 

► Castanyada i la tardor ► Nadal i l' hivern
   

► Carnestoltes ► St. Jordi i la primavera
   
 
St. Joan i l'estiu