Activitats i Sortides


 Programem tot un seguit d’activitats complementàries pel nostre alumnat amb els següents objectius:


• Apropar l’alumnat a l’entorn real que l’envolta
• Fomentar l’aprenentatge significatiu
• Educar en el respecte al medi natural, social i cultural
• Fer l’alumne més autònom en l’aprenentatge i desenvolupament personal
• Integrar els continguts amb un enfocament globalitzador
• Efectuar tasques en un context determinat
• Mobilitzar actituds, habilitats i coneixements en diferents contextos

 

► Tallers ► La Granja
   

► Esports ► Esquiada
   
► Entorn ► Projecte interdisciplinari
   
► Museus ► Música i teatre
   
► Natura i esbarjo ► Altres