Recursos MatemàtiquesProposta de recursos

Àrea de matemàtiques

Pàgina web destinada a l’alumnat d’educació primària, amb recursos en línia de les diferents àrees curriculars: www.edu365.cat/primaria.

Per a la pràctica i l’exercitació destaquem:

Circumferència i cercle
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/circulars1/index.html
Els elements bàsics de la circumferència i el cercle.

   

Cossos geomètrics I
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometrics1/index.html

Els cossos geomètrics al nostre entorn. Políedres i cossos de revolució.

   

Cossos geomètrics II
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/geometrics2/index.html

Els tipus de cossos geomètrics, composicions i desenvolupaments plans.

   

Rectes i angles
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/recta/index.html
Alguns conceptes essencials de geometria: recta, semirecta, segment i angle.

   

Angles: mesura i operacions
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/angle/index.html
Classificació dels angles, la seva mesura i les operacions amb angles.

   

Activitats amb geogebraV
http://www.xtec.cat/~smora/geogebra/altres_geogebra.htm
Recull d'activitats que es caracteritzen perquè treballen les matemàtiques utilitzant aplicacions geogebra.

   

Polígons I
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons/index.html
Identificació de les figures planes al nostre entorn.

   

Polígons I
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons1/index.html

La classificació dels polígons. El joc del Tangram.

   

Polígons II
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/poligons2/index.html

Els quadrilàters i els triangles. El joc dels poliòminos.

   

Triangles
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/triangle/index.html
Els tipus de triangles segons els seus costats i els seus angles. El triangle rectangle.

   

Localitzacions d’elements en el pla
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/pla/index.html
Les coordenades cartesianes i els recorreguts en el pla.

   

Representacions i moviments en el pla

http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/moviment/index.html
Distàncies, angles i rotacions. Plànols i escales.

   

Màquina de calcular
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/maquina_calcular/maquinaCalcular.html
Practica les operacions calculant en un minut.

   

Geometria
http://www.xtec.cat/~epuig124/mates/geometria/index.htm
Definicions i trencaclosques.

   

Girs
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/eixos_simetria/index.htm
Enrajolem una superfície.

   

Matemàtiques simpàtiques
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/recursos/aplicaciones-boecillo-multimedia/mates-simpaticas/matematicas-6
Jocs matemàtics.

   

Quaderns de matemàtiques
http://www.educa.jcyl.es/zonaalumnos/es/cuadernos
Sumes, restes, multiplicacions i divisions.

   

Matemàgic
http://gevatter.com/matemagic/
Per calcular d’una manera diferent.

   

La botiga
http://www.edu365.cat/euro/botigues9.htm
Aprèn a comprar i a utilitzar les monedes.

   

El joc de les operacions
http://www.edu365.cat/primaria/muds/matematiques/joc_operacions/joc_operacions.html
Juga tot calculant.