On Som

El Prat, una ciutat de mar a tocar de Barcelona, amb uns espais naturals i unes infraestructures excepcionals: els aiguamolls del delta del riu Llobregat i l’aeroport de Barcelona.

Ciutat amb personalitat i recursos molt característics, una vida associativa i ciutadana molt dinàmica i amb uns equipaments culturals i esportius de primer ordre, dels quals els nostres alumnes en gaudeixen i els hi donem a conèixer.