Bon Dia 

 

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars oferim servei d'acollida matinal que consisteix en atendre els nens i nenes entre les 7:30 i les 9.00 del matí. Les famílies que ho necessitin poden fer ús d’aquest servei, on poden deixar els seus fills o filles a càrrec de monitors. Hi ha una quota mensual amb diferents franges horàries i també es pot pagar pels dies que es necessiti fer ús del servei.

 

 

 Els preus són:

*Si el nen o nena arriba a les 7:30h, 52 € al mes
*Si el nen o nena arriba a les 8:00h, 39 € al mes
*Si el nen o nena arriba a les 8:30h, 26 € al mes
*Dies puntuals: 1 hora 4 €, ½ hora 2 €

 

Per inscripcions i més informacions heu de posar-vos en contacte amb l’AMPA o amb el monitor responsable. En qualsevol cas, les famílies que vulguin fer-ne ús, han d'omplir el full corresponent.